Gesprek met je leidinggevende

De combinatie werk en mantelzorg is iets om trots op te zijn. Toch maken niet alle mantelzorgers hun zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Uit angst om er later op aangekeken te worden, vanuit carrièreperspectief of omdat ze werk en privé gescheiden willen houden. Als je je situatie wel bespreekt met je leidinggevende en je team, dan zorgt dat voor aandacht en begrip. Én voor hulp als dat nodig is.

Met je leidinggevende zoek je samen naar een passende oplossing om een goede balans te houden tussen werk en privé, dit is altijd maatwerk. Wettelijke regels en aanvullende afspraken vanuit de organisatie, waaronder flexibele werktijden en thuiswerken, kunnen hierbij ondersteunend zijn.

Tips voor de voorbereiding van het gesprek

Bedenk van tevoren wat je wilt bereiken. Zoek antwoord op de volgende vragen:

  • Van welk probleem heb je momenteel het meeste last bij het combineren van zorg met werk?
  • Wanneer zou ‘het probleem’ ‘geen probleem’ meer zijn?
  • Wat is negatief voor je als het probleem langer blijft bestaan?
  • Aan welke oplossingen denk je zelf? Wat is jouw wens?

Plan een afspraak met je leidinggevende en zorg dat er voldoende tijd is. Vind je het lastig om in gesprek te gaan of verwacht je weinig begrip van je leidinggevende? Bespreek het gesprek dan vooraf met een medewerker van personeelszaken, bijvoorbeeld de Levensfaseambassadeur, de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker of  een mantelzorgmakelaar van Mantelzorg & Meer.

Verplaats je in je leidinggevende. Het gaat om een win-win situatie voor jou én je werkgever. Vragen die je aan jezelf kunt stellen: hoe denk je dat hij tegenover je zorgtaken en oplossing(en) staat? Welke belangen zouden bij hem een rol spelen? En wat kun je zelf doen?

Tips voor tijdens het gesprek

  • Neem initiatief, draag eigen ideeën aan.
  • Luister naar eventuele adviezen en tips.
  • Zoek samen naar een (alternatieve) oplossing.
  • Maak afspraken over of, hoe en wie de collega’s inlicht.
  • Stel een proefperiode voor om nieuw gemaakte afspraken uit te proberen.

Wil je advies of hulp? Neem dan contact op met een van onze mantelzorgmakelaars voor meer informatie en tips!

Meer informatie

Scroll to top