Ondersteuning via de netwerkcoach

Je bent niet altijd afhankelijk van vrijwilligers. In jouw omgeving zijn er vaak meer mensen die je willen helpen dan je denkt! Dat heet je sociale netwerk. Een netwerkcoach helpt iemand die zijn sociale netwerk wil vergroten of versterken. Samen werk je aan meer sociale contacten, activiteiten of hulp uit de omgeving. Je uitgangspunt is de wens van degene waarmee je aan de slag gaat: de mantelzorger, chronisch zieke, iemand met een beperking of iemand die eenzaamheid ervaart.

Lees hieronder wat de netwerkcoach doet!

Een netwerkcoach:

  • Brengt samen in kaart wat iemand wil bereiken
  • Coacht, motiveert en activeert
  • Doet net iets meer dan coachen als dat nodig is
  • Gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt
  • Kent de grenzen van het coachen, is geen hulpverlener
  • Coacht op basis van de methode “Natuurlijk, een netwerkcoach”
  • Spreekt tweewekelijks een dagdeel af voor ongeveer een half jaar

Onze vrijwillige netwerkcoaches helpen je graag om jouw netwerk in kaart te brengen. Samen met hem of haar werk je aan meer sociale contacten, meer activiteiten of meer hulp uit je omgeving.

‘Onze vrijwilliger is goud waard. Als hij er is, dan kan ik even weg. Ze praten over van alles of gaan er even op uit. Mijn man is in goede handen en dat geeft rust.’

Scroll to top