Professionals en jonge mantelzorgers

Maak van een zorgend kind geen zorgenkind! 

Heb jijcontact met kinderen of jongeren tussen 12 en 25 jaar? Een deel van deze jongeren groeit op met een ouder, broer, zus, opa of oma met een lichamelijke ziekte of beperking, een psychische ziekte of een verslaving. Deze jongeren zijn jonge mantelzorgers. Zij hebben vaak meer taken en verantwoordelijkheden dan niet zorgende jongeren.

Jonge mantelzorgers praten niet snel over hun zorgen en ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen. De meeste jonge mantelzorgers herkennen zichzelf namelijk niet als zodanig.

Daarom is het van groot belang dat jij als professional hen wel herkent. Want jonge mantelzorgers tijdig herkennen en ondersteunen kan overbelasting, vroegtijdig school verlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Mantelzorg & Meer kan jou als professional verder toerusten in tijdige signalering en adequate ondersteuning van jonge mantelzorgers. Mantelzorg & Meer heeft ook signalenkaarten gemaakt. Met die kaarten wordt het gemakkelijker om de signalen van overbelasting te herkennen bij jonge mantelzorgers.

Signalenkaart 4 – 12 jaar
Signalenkaart 12 – 24 jaar

Heb je een jonge mantelzorger in beeld en wil je meer weten hoe te handelen? Of heb je andere vragen?

 

Scroll to top