De Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is een professional die ingewikkelde zorgproblemen integraal aanpakt. De makelaar is er voor alle (werkende) mantelzorgers en voor werkgevers.

Wat doet een mantelzorgmakelaar

Voor werkgevers

De mantelzorgmakelaar

  • maakt de knelpunten binnen de organisatie zichtbaar in de combinatie arbeid en zorg
  • kijkt samen met de organisatie naar mogelijkheden en oplossingen
  • adviseert over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
  • draagt praktische oplossingen aan om werknemers preventief te ondersteunen
  • biedt trainingen aan om mantelzorgers te leren hun balans te hervinden, gericht op hun specifieke situatie
  • levert maatwerk, zodat de werknemer hoofd en handen vrij heeft om goed te blijven functioneren

Voor werknemers

De mantelzorgmakelaar

  • denkt mee, zoekt oplossingen en kan regeltaken van de mantelzorger overnemen
  • beschikt over kennis van regelingen op het terrein van zorg, wonen, welzijn, inkomen, arbeid, verzekeringen en wet-en regelgeving.
  • biedt maatwerk, zodat de werknemer hoofd en handen vrij heeft om goed te blijven functioneren

“Mijn werknemer zit weer goed in zijn vel, mede door de praktische oplossingen van de mantelzorgmakelaar.”

Scroll to top