U bent hier:   Home   >   Veelgestelde vragen   >   Mantelzorg

Veelgestelde vragen

 • Wat is een mantelzorger?

  Een mantelzorger is een persoon die onbetaald langdurig (meer dan drie maanden en meer dan acht uur per week) zorg of ondersteuning geeft aan iemand in zijn of haar netwerk. Dat kan uw partner, kind, ouder of buurvrouw/man met een chronische ziekte of beperking zijn .

  De zorg is vaak langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Officieel bent u mantelzorger als u meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorgt. In de WMO staat over Mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt”.

 • Wat is nu eigenlijk het verschil tussen gebruikelijke zorg en mantelzorg?

  Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die u elkaar onderling als gezin biedt omdat u een gezamenlijk huishouden voert.

  U heeft als gezin een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat huishouden. Als u samen een huishouden voert, dan wordt er verwacht dat u boodschappen doet voor beiden, eten voor beiden kookt en het huis schoonhoudt. Dat zou u ook doen als u beiden gezond was. Maar heeft u partner hulp nodig bij lijfsgebondenzorg, toiletbezoek, of moet hij of zijn geholpen worden met eten dan is dat geen gebruikelijke zorg. Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur of intensiteit aanmerkelijk overschreden. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat u als mantelzorger bereid en in staat geacht wordt deze zorg te leveren.

 • Wat is een (zorg)vrijwilliger?

  (Zorg)vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld hulp, ondersteuning of gezelschap bieden aan iemand met gezondheidsproblemen of een beperking.

  Zij doen dit ‘uit vrije wil’, omdat zij graag iets voor een ander willen betekenen. Het zijn mensen met het hart op de goede plek. Dit is een vorm respijtzorg.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Onder bepaalde voorwaarden kan de gehandicapte of chronisch zieke met inwonende mantelzorger bezwaar maken tegen de huurverhoging. Kijk voor alle voorwaarden op rijksoverheid.nl en zoek op 'huurverhoging chronisch ziek'. De mantelzorgmakelaar kan u hierbij ondersteunen.

 • Wanneer heb ik recht op zorgverlof?

  Zorgverlof is bedoeld om noodzakelijke zorg aan uw (pleeg)kinderen, partner of ouders te kunnen geven.

  Heeft u vragen over uw specifieke situatie, maak een afspraak met de mantelzorgmakelaar. Zij kunnen u ook ondersteunen in uw aanvraag of uw gesprek met de werkgever. Op de website van de overheid vindt u de regels over calamiteiten, kortdurend en langdurend zorgverlof. Kijk op rijksoverheid.nl en zoek op ‘kortdurend zorgverlof’. Ook op de site van MantelzorgNL vindt u goede informatie. Kijk op Mantelzorg.nl, en zoek op verlofregelingen.

 • Wat is respijtzorg en hoe krijg ik respijtzorg?

  Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Dit kan een uurtje sporten, een avondje voor jezelf maar ook bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie je zorgt zijn. Dit wordt ook wel respijt of respijtzorg genoemd. Wilt u respijtzorg inzetten? Dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer.

 • Wat verandert er in de financiën als ik bij de zorgvrager in huis ga wonen?

  Als u als mantelzorger bij uw zorgvrager in huis gaat wonen, heeft dat invloed op onder andere woonlasten, sociale verzekering, uitkering en subsidieregelingen.

  Wilt u samen met de mantelzorgmakelaar bekijken welke gevolgen dit voor uw specifieke situatie heeft, dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer.

 • Kan ik een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen?

  Het begint met de vraag "Waarom zou je een PGB zou willen aanvragen". Wij kunnen u helpen duidelijk te krijgen waar u het PGB voor kunt gebruiken. Zorg kan geleverd worden in natura en in PGB. Beiden hebben voor- en nadelen. Wat is het beste in uw situatie? Welke vorm u ook in wilt zetten, het begint met de juiste indicatie. Een indicatie voor de zorgverzekeringswet (ZVW) of voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De mantelzorgmakelaar helpt om alles op een rijtje te zetten. Kiest u voor het PGB dan kan de makelaar helpen in het proces van de aanvraag tot het PGB helemaal loopt.

  Goede informatie vindt u op rijksoverheid.nl. Zoek op ‘persoonsgebonden budget’ of ‘pgb’. Kijk op mantelzorg.nl, en zoek op persoonsgebonden budget. Of op pgb.nl

 • Krijg ik reiskosten die ik maak om naar mijn moeder te gaan vergoed?

  Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Reiskosten voor ziekenbezoek kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken als specifieke zorgkosten.

  De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden. Lees de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek op belastingdienst.nl. Zoek op ‘reiskosten ziekenbezoek’. Sommige gemeenten vergoeden reiskosten als u als mantelzorger een bijstandsuitkering heeft.

 • Wat is een keukentafelgesprek?

  Bij een verzoek om (Wmo) ondersteuning heeft de gemeente een onderzoeksplicht. Zij moet nagaan wat de aanvrager zelf kan, al dan niet met hulp van de mantelzorger(s) en vrijwilliger(s). De onderzoeksplicht houdt ook in dat, behalve naar de mogelijkheden, ook naar de grenzen van de belastbaarheid van de mantelzorger gekeken wordt. De onderzoeksplicht van de gemeente wordt veelal ten uitvoer gebracht door het zogenaamde keukentafelgesprek.

 • Wat wordt er besproken in een keukentafelgesprek?

  In een keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de Wmo en/of Jeugdwet. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met hulp van u als mantelzorger en waar de gemeente moet ondersteunen. Het gaat hierbij niet om medische zorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving. Op deze manier kan er maatwerk samengesteld worden rondom de hulpvrager.

  Heeft u hulp nodig bij het voorbereiden van het gesprek dan kunt u een mantelzorgconsulent of mantelzorgmakelaar van Mantelzorg & Meer vragen met u mee te denken.

 • Kan ik ook hulp krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van het keukentafelgesprek?

  In de Wmo is geregeld dat de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar moet stellen. Deze ondersteuning is kosteloos voor u. U kunt dit vragen aan de medewerkers van het Wmo–loket. Maar u kunt als mantelzorger ook de mantelzorgmakelaar vragen als cliëntondersteuner.

  De cliëntondersteuner kan u helpen om samen met de hulpvrager de hulpvraag duidelijk te krijgen en wat daarvoor nodig is. In sommige gevallen wordt een persoonlijk plan gevraagd en ook hierbij kan de cliëntondersteuner helpen.

 • Waar vind ik meer informatie over de mantelzorgwaardering?

  Mantelzorg & Meer verstuurt namens de gemeenten de jaarlijkse mantelzorgwaardering. De hoogte van de mantelzorgwaardering en de vorm waarin, is per gemeente verschillend. Deze informatie vindt u op de website van de gemeente waar u woont of de gemeente waar uw verzorgde woont. Wij adviseren u om beiden te raadplegen.

 • Is er een aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers via de gemeente?

  Ja, die is er, echter ligt het aan de eigen aansprakelijkheidsverzekering wat er wel en niet gedekt wordt. Het Aansprakelijkheidsverzekering Informatiecentrum heeft onderzoek gedaan en het blijkt dat gemeenten hun mantelzorgers hierover beter kunnen informeren. Neem voor meer info contact op met uw gemeente, of kijk op de gemeentesite. Meer info over aansprakelijkheid en het onderzoek van het AIC: aansprakelijkheidsverzekering.org, en zoek op mantelzorgers

 • Met welke verzekeringen kunt u te maken krijgen als mantelzorger?

  MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft een overzicht gemaakt van de verzekeringen waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen. Meer info mantelzorg.nl, en zoek op Verzekeringen.