U bent hier:   Home   >   Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Geven jullie voorlichting over Mantelzorg & Meer?

  Ja, wij komen u graag kosteloos vertellen over Mantelzorg & Meer. Wilt u daarbij een of meerdere thema's verder uitdiepen of er meerdere dagdelen aan besteden, dan maken we graag een offerte voor u.

 • Hoeveel tijd kost het om mijn organisatie mantelzorgvriendelijk te maken.

  Dat ligt aan de grootte van uw bedrijf en hoe veel tijd u daar zelf aan wil besteden. De mantelzorgmakelaar kan voor u een voorstel op maat maken. Uiteindelijk levert het u tijd op. Het grijs verzuim zal verminderen. Werknemers die zich gewaardeerd en ondersteund voelen, zijn gemotiveerder en meer betrokken.

 • Ik wil mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Hoe realiseer ik dat?

  Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bereikt u niet van vandaag op morgen. Dat heeft tijd nodig. Met onze mantelzorgmakelaar beperkt u die tijd. Met een gefaseerde aanpak creëert u samen een mantelzorgvriendelijke organisatie. Zij heeft tips, praktische instrumenten en de kennis om u werknemers preventief te ondersteunen.

 • Ik wil mij twee uur per week inzetten. Kan dat bij Mantelzorg & Meer?

  Ja, heel graag zelfs. Veel hulpvragen zijn geholpen met deze twee uur. En vind je het zo leuk dat je graag meer doet, dan kan uitbreiden altijd nog.

 • Ik zou wel met een vrijwilliger willen praten over hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Kan dat?

  Ja, dat kan. Wij brengen je graag in contact met een van onze vrijwilligers, die je kan vertellen hoe hij of zij het vrijwilligerswerk ervaart.

 • Is er een aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers via de gemeente?

  Ja, die is er, echter ligt het aan de eigen aansprakelijkheidsverzekering wat er wel en niet gedekt wordt. Het Aansprakelijkheidsverzekering Informatiecentrum heeft onderzoek gedaan en het blijkt dat gemeenten hun mantelzorgers hierover beter kunnen informeren. Neem voor meer info contact op met uw gemeente, of kijk op de gemeentesite. Meer info over aansprakelijkheid en het onderzoek van het AIC: aansprakelijkheidsverzekering.org, en zoek op mantelzorgers

 • Is er een indicatie of verwijzing nodig?

  Nee, u kunt direct verwijzen. Onze diensten zijn kosteloos. Zie verder onder Verwijzers.

 • Kan ik als vrijwilliger mijn eigen tijd indelen of moet ik op vaste tijden komen?

  Dat hangt af van de hulpvraag en welk soort vrijwilligerswerk je gaat doen. Soms gaat het om vaste wekelijkse momenten, soms tweewekelijks of maandelijks. Soms maak je afspraken met je cliënt op welke dag je de volgende keer komt. Wil je meer weten, neem contact met ons op. Het is wel goed om je te realiseren dat vrijwilligers werk niet verplicht is maar ook niet vrijblijvend. Er wordt op je gerekend.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Onder bepaalde voorwaarden kan de gehandicapte of chronisch zieke met inwonende mantelzorger bezwaar maken tegen de huurverhoging. Kijk voor alle voorwaarden op rijksoverheid.nl en zoek op 'huurverhoging chronisch ziek'. De mantelzorgmakelaar kan u hierbij ondersteunen.

 • Kan ik een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen?

  Het begint met de vraag "Waarom zou je een PGB zou willen aanvragen". Wij kunnen u helpen duidelijk te krijgen waar u het PGB voor kunt gebruiken. Zorg kan geleverd worden in natura en in PGB. Beiden hebben voor- en nadelen. Wat is het beste in uw situatie? Welke vorm u ook in wilt zetten, het begint met de juiste indicatie. Een indicatie voor de zorgverzekeringswet (ZVW) of voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De mantelzorgmakelaar helpt om alles op een rijtje te zetten. Kiest u voor het PGB dan kan de makelaar helpen in het proces van de aanvraag tot het PGB helemaal loopt.

  Goede informatie vindt u op rijksoverheid.nl. Zoek op ‘persoonsgebonden budget’ of ‘pgb’. Kijk op mantelzorg.nl, en zoek op persoonsgebonden budget. Of op pgb.nl

 • Kan ik ook hulp krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van het keukentafelgesprek?

  In de Wmo is geregeld dat de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar moet stellen. Deze ondersteuning is kosteloos voor u. U kunt dit vragen aan de medewerkers van het Wmo–loket. Maar u kunt als mantelzorger ook de mantelzorgmakelaar vragen als cliëntondersteuner.

  De cliëntondersteuner kan u helpen om samen met de hulpvrager de hulpvraag duidelijk te krijgen en wat daarvoor nodig is. In sommige gevallen wordt een persoonlijk plan gevraagd en ook hierbij kan de cliëntondersteuner helpen.

 • Krijg ik een onkostenvergoeding als ik vrijwilligerswerk doe?

  U krijgt een vergoeding voor het zogenaamde woon-werkverkeer naar uw cliënt. Gaat uw samen op stap dan zijn de kosten voor de cliënt. Wij hebben dit met de hulpvrager besproken tijdens de intake.

 • Krijg ik reiskosten die ik maak om naar mijn moeder te gaan vergoed?

  Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Reiskosten voor ziekenbezoek kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken als specifieke zorgkosten.

  De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden. Lees de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek op belastingdienst.nl. Zoek op ‘reiskosten ziekenbezoek’. Sommige gemeenten vergoeden reiskosten als u als mantelzorger een bijstandsuitkering heeft.

 • Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

  Op deze en andere vragen vind je een duidelijk antwoord op rijksoverheid.nl en zoek op 'vrijwilligerswerk'.

 • Met welke verzekeringen kunt u te maken krijgen als mantelzorger?

  MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft een overzicht gemaakt van de verzekeringen waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen. Meer info mantelzorg.nl, en zoek op Verzekeringen.

 • Waar vind ik het overzicht van de trainingen voor vrijwilligers?

  Dit overzicht staat in de agenda voor vrijwilligers Naar Agenda.

 • Waar vind ik meer informatie over de mantelzorgwaardering?

  Mantelzorg & Meer verstuurt namens de gemeenten de jaarlijkse mantelzorgwaardering. De hoogte van de mantelzorgwaardering en de vorm waarin, is per gemeente verschillend. Deze informatie vindt u op de website van de gemeente waar u woont of de gemeente waar uw verzorgde woont. Wij adviseren u om beiden te raadplegen.

 • Waarom zou ik als professonial juist bij jullie een training volgen?

  Mantelzorg & Meer is de enige organisatie in de regio, die primair gericht is op de mantelzorger en zijn familie. In de loop der jaren hebben wij expertise opgebouwd, die we graag delen met anderen die met mantelzorgers te maken hebben. Professionals geven ons terug dat ze graag eerder kennis hadden genomen van onze expertise. Door de dagelijks, vaak intensieve contacten met mantelzorgers weten wij als geen ander wat zij nodig hebben. Dat is iets, waar andere organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast kunnen wij een gecertificeerd trainer in de Methode Familiezorg inschakelen. Op de site vindt u hier meer informatie over.

 • Wanneer heb ik recht op zorgverlof?

  Zorgverlof is bedoeld om noodzakelijke zorg aan uw (pleeg)kinderen, partner of ouders te kunnen geven.

  Heeft u vragen over uw specifieke situatie, maak een afspraak met de mantelzorgmakelaar. Zij kunnen u ook ondersteunen in uw aanvraag of uw gesprek met de werkgever. Op de website van de overheid vindt u de regels over calamiteiten, kortdurend en langdurend zorgverlof. Kijk op rijksoverheid.nl en zoek op ‘kortdurend zorgverlof’. Ook op de site van MantelzorgNL vindt u goede informatie. Kijk op Mantelzorg.nl, en zoek op verlofregelingen.

 • Wat is een (zorg)vrijwilliger?

  (Zorg)vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld hulp, ondersteuning of gezelschap bieden aan iemand met gezondheidsproblemen of een beperking.

  Zij doen dit ‘uit vrije wil’, omdat zij graag iets voor een ander willen betekenen. Het zijn mensen met het hart op de goede plek. Dit is een vorm respijtzorg.

 • Wat is een keukentafelgesprek?

  Bij een verzoek om (Wmo) ondersteuning heeft de gemeente een onderzoeksplicht. Zij moet nagaan wat de aanvrager zelf kan, al dan niet met hulp van de mantelzorger(s) en vrijwilliger(s). De onderzoeksplicht houdt ook in dat, behalve naar de mogelijkheden, ook naar de grenzen van de belastbaarheid van de mantelzorger gekeken wordt. De onderzoeksplicht van de gemeente wordt veelal ten uitvoer gebracht door het zogenaamde keukentafelgesprek.

 • Wat is een mantelzorger?

  Een mantelzorger is een persoon die onbetaald langdurig (meer dan drie maanden en meer dan acht uur per week) zorg of ondersteuning geeft aan iemand in zijn of haar netwerk. Dat kan uw partner, kind, ouder of buurvrouw/man met een chronische ziekte of beperking zijn .

  De zorg is vaak langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Officieel bent u mantelzorger als u meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorgt. In de WMO staat over Mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt”.

 • Wat is nu eigenlijk het verschil tussen gebruikelijke zorg en mantelzorg?

  Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die u elkaar onderling als gezin biedt omdat u een gezamenlijk huishouden voert.

  U heeft als gezin een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat huishouden. Als u samen een huishouden voert, dan wordt er verwacht dat u boodschappen doet voor beiden, eten voor beiden kookt en het huis schoonhoudt. Dat zou u ook doen als u beiden gezond was. Maar heeft u partner hulp nodig bij lijfsgebondenzorg, toiletbezoek, of moet hij of zijn geholpen worden met eten dan is dat geen gebruikelijke zorg. Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur of intensiteit aanmerkelijk overschreden. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat u als mantelzorger bereid en in staat geacht wordt deze zorg te leveren.

 • Wat is respijtzorg en hoe krijg ik respijtzorg?

  Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Dit kan een uurtje sporten, een avondje voor jezelf maar ook bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie je zorgt zijn. Dit wordt ook wel respijt of respijtzorg genoemd. Wilt u respijtzorg inzetten? Dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer.

 • Wat kost een mantelzorgmakelaar?

  Aan de inzet van een mantelzorgmakelaar zijn geen kosten verbonden voor de mantelzorger. Het is een functie die binnen het aanbod van Mantelzorg & Meer valt. Wilt u als werkgever de mantelzorgmakelaar inzetten voor het realiseren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, neem dan even contact op.

 • Wat kost een training?

  We bieden verschillende mogelijkheden voor bedrijven en professionals. Om te kijken wat in uw situatie het beste is, kunt u contact met ons opnemen. Vervolgens maken wij een offerte voor u.

 • Wat verandert er in de financiën als ik bij de zorgvrager in huis ga wonen?

  Als u als mantelzorger bij uw zorgvrager in huis gaat wonen, heeft dat invloed op onder andere woonlasten, sociale verzekering, uitkering en subsidieregelingen.

  Wilt u samen met de mantelzorgmakelaar bekijken welke gevolgen dit voor uw specifieke situatie heeft, dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer.

 • Wat wordt er besproken in een keukentafelgesprek?

  In een keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de Wmo en/of Jeugdwet. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met hulp van u als mantelzorger en waar de gemeente moet ondersteunen. Het gaat hierbij niet om medische zorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving. Op deze manier kan er maatwerk samengesteld worden rondom de hulpvrager.

  Heeft u hulp nodig bij het voorbereiden van het gesprek dan kunt u een mantelzorgconsulent of mantelzorgmakelaar van Mantelzorg & Meer vragen met u mee te denken.

 • Welke begeleiding krijg ik als vrijwilliger?

  De Coördinator Vrijwilligers is je vaste aanspreekpunt. Zij gaat met je mee op kennismakingsgesprek. Als je vragen hebt, neem contact met haar op. Zij weet in welke situatie je ingezet bent en kent de hulpvrager. Daarnaast bieden we training en intervisie. Je verkrijgt kennis en leert van elkaar.

 • Wie kan ik naar Mantelzorg & Meer verwijzen?

  Mantelzorgers en hun naasten die verzorgd worden kunnen direct contact met ons opnemen voor informatie en advies. Er is geen verwijzing of indicatie nodig. Onze diensten zijn kosteloos.

  Mensen die vrijwilligerswerk zoeken en die interesse hebben in zorg.

  Werkgevers die meer willen weten over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en wat het hun op kan leveren.

  Organisaties die de deskundigheid van hun medewerkers over familiezorg, mantelzorg en dementie willen vergroten.