Zorgcentrum ’t Kloosterhof – Aalsmeer

Voor dagbesteding en voor ouderen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
Hiervoor is een verwijzing van de huisarts en een indicatie nodig.

085-27 36 399
zorgbemiddeling@zorgcentra-meerlanden.nl
www.zorgcentrumkloosterhof.nl

Soort Respijtzorg
  • Dagopvang - Verzorging - Behandeling
  • Kortdurend verblijf - Zorghotel
  • Logeer- en vakantiemogelijkheden
Doelgroep
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Aalsmeer
Financiering
  • Onbekend
Scroll to top