Kort verblijf en opvang in Bornholm

Voor mensen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of dementie.
Tijdelijk verblijf in verpleeghuis Bornholm is mogelijk als thuis blijven even geen optie is. Ook als de mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, is tijdelijk verblijf bij Bornholm mogelijk.

dagbestedingbornholm@amstelring.nl
023 55 49 777
www.amstelring.nl/dagbesteding-bornholm

 

Soort Respijtzorg
  • Kortdurend verblijf - Zorghotel
Doelgroep
  • Ouderen
  • Volwassenen
Gemeente(n)
  • Haarlemmermeer
Financiering
  • Onbekend
Scroll to top