Cordaan – Logeerhuis De Kring

Cordaan biedt in ‘De Kring’ logeeropvang voor kinderen van 5 tot 21 jaar met een verstandelijke beperking.

In de zomermaanden biedt De Kring ook vakantieopvang.

(020) 630 62 62
zorgloketjeugd@cordaan.nl
www.cordaan.nl

Soort Respijtzorg
  • Kortdurend verblijf - Zorghotel
  • Logeer- en vakantiemogelijkheden
Doelgroep
  • Jongeren
  • Kinderen
Gemeente(n)
  • Aalsmeer
  • Amstelveen
  • Haarlemmermeer
  • Ouderamstel
  • Uithoorn
Financiering
  • Onbekend
Scroll to top