Be Active – Weekend en vakantieopvang

BeActive biedt weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren van 5 t/m 23 jaar.

Bijna alle kinderen aan wie BeActive opvang biedt, hebben een indicatie en een begeleidingsbehoefte en/of een ingewikkelde of overbelaste thuissituatie. Veel kinderen zijn bekend met een aan autisme verwante stoornis, ADD, ADHD of LVB. Maar ook spelen er soms trauma- of hechtingsstoornissen en oppositionele gedragsproblemen.

036-5305217
info@123beactive.nl
www.123beactive.nl

Soort Respijtzorg
  • Logeer- en vakantiemogelijkheden
Doelgroep
  • Jongeren
  • Kinderen
Gemeente(n)
  • Aalsmeer
  • Amstelveen
  • Haarlemmermeer
  • Ouderamstel
  • Uithoorn
Financiering
  • Onbekend
Scroll to top