Bardo

Ondersteuning in de laatste levensfase


Bardo biedt ondersteuning thuis door een casemanager en door vrijwilligers. De vrijwilligers hebben de tijd, aandacht en kennis om u in deze situatie te ondersteunen, een luisterend oor te bieden en er te zijn.

Verblijf in het hospice is mogelijk bij een beperkte levensverwachting en als door omstandigheden verblijf thuis niet mogelijk of wenselijk is.

www.hospicebardo.nl/
info@hospicebardo.nl

Tel.: 020 – 333 47 00

 

Soort Respijtzorg
 • Dagopvang - Verzorging - Behandeling
 • Kortdurend verblijf - Zorghotel
 • Maatje - Buddy
 • Nachtopvang
Doelgroep
 • Ouderen
 • Volwassenen
Gemeente(n)
 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Haarlemmermeer
 • Ouderamstel
 • Uithoorn
Financiering
 • Onbekend
Scroll to top