Respijtwijzer

Respijtzorg betekent dat je de zorg voor je naaste even uit handen kunt geven aan een ander. Dat kan bijvoorbeeld doordat een vrijwilliger op bezoek komt of via logeeropvang of door inzet van dagopvang. In de respijtwijzer kun je selecteren op:

  • Activiteiten in de buurt
  • Logeer- en vakantieopvang
  • Bezoek aan huis
  • Dagopvang en verzorging
  • Maatje / Buddy

Na je keuze kun je filteren op leeftijd, gemeente en op financiering.

Scroll to top