U bent hier:   Home   >   Over ons

Over Mantelzorg & Meer

 

Missie

Mantelzorg & Meer richt zich op een adequate ondersteuning van mantelzorgers in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn, zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen.

In de gemeente Ouder-Amstel werkt Mantelzorg & Meer alleen in Ouderkerk aan de Amstel. Inwoners van Duivendrecht kunnen terecht bij de collega’s van Markant

Visie

Mantelzorg & Meer biedt ondersteuning, advies, informatie, training en vervangende mantelzorg. Het aanbod is gericht op mantelzorgers van volwassenen en kinderen die wonen in de thuissituatie of intramuraal. Het gaat om mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, mensen met dementie of mensen met psychiatrische  problematiek.

Algemeen

Mantelzorg & Meer heeft zich sinds 1997 ontwikkeld tot expert in de ondersteuning op alle gebieden van de mantelzorg. Wij werken als uitvoerder,  ontwikkelaar, onderzoeker, klankbord, regisseur, adviseur en partner. Mantelzorg & Meer is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie MantelzorgNL.

Uniek

De mantelzorger is de corebusiness. Meestal werken organisaties vanuit de cliënt. Als zij de mantelzorger al meenemen in de ondersteuning dan gaat het meestal om degene die in dezelfde woning woont. De meeste mantelzorgers wonen echter niet bij de cliënt in huis, waardoor de combinatie mantelzorg verlenen, een eigen gezin, een baan, een eigen leven en de afstand tot elkaar de meeste problemen geeft.

Kerntaken

Mantelzorg & Meer kent vier hoofdgebieden, zoals deze op de site te vinden zijn.
Mantelzorgondersteuning, Vrijwilligersinzet, Werkgeversondersteuning en Expertisecentrum.

Samenwerken

Mantelzorg & Meer werkt samen met betrokken partijen in de regio om de ondersteuning aan mantelzorgers te ontwikkelen en te verbeteren. We hebben contacten of samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties, GGZ-instellingen en zorgaanbieders. Mantelzorg & Meer is een zelfstandig onderdeel binnen de MEEr-groep, naast de andere werkmaatschappijen MEE Amstel en Zaan en MEE Utrecht Gooi & Vecht. 

Jaarrekening en jaarbeeld

Onlangs is de jaarrekening 2020 van Mantelzorg & Meer verschenen en het jaarbeeld van de MEEr-groep.

Bekijk de jaarrekening via deze link.

Bekijk het jaarbeeld via deze link

Team

Het betrokken en enthousiaste team bestaat uit mantelzorgconsulenten, mantelzorgmakelaars en coördinatoren vrijwilligers, verdeeld over regio en specialisatie.

Meer over het team van Mantelzorg & Meer