Als de zorg te zwaar is – voor GGZ mantelzorgers/naasten

Deze zelfhulpcursus is bedoeld voor iedereen voor wie de zorg voor iemand met psychische problemen zo zwaar is geworden dat de leefsituatie uit de hand loopt of dreigt te lopen.

Wat kunt u doen als de situatie uit de hand loopt? Hoe merkt u dat de zorg voor u te zwaar is geworden? Wat maakt de druk op u zo groot? Wat kunt u doen om te voorkomen dat u onbedoeld, uit machteloosheid en overbelasting, grenzen overschrijdt? Grenzen van uzelf en van de ander? Over deze vragen gaat de cursus. Naasten van mensen met psychische problemen maken een heel proces door. De ervaren druk kan minder worden. Wat kan helpen die verandering te bereiken? In deze cursus bieden we u hier handvatten voor.

De cursus is ontwikkeld door Prezens, PuntP preventie en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam van Markant.

Als het volgen van deze cursus niet genoeg is, zijn er meer ondersteuningsmogelijkheden. Deze mogelijkheden vindt u op MijniHelp.nl.

Doel van de cursus

 • Zicht krijgen op uw situatie.
 • Inzicht krijgen in signalen en oorzaken van overbelasting waardoor uw situatie uit de hand kan lopen.
 • Bieden van handvatten om meer grip te krijgen op uw situatie; om de balans tussen draagkracht en draaglast meer in evenwicht te brengen.

Inhoud

 

Opbouw lessen

De lessen bestaan uit informatie over het thema en oefeningen om uw eigen situatie in kaart te brengen en aan te passen.

 • Start en uitleg
  Blok 1 Introductie
  Blok 2 Hoe werkt het?
  Blok 3 Uw situatie
 • Les 1 – De zorg is te zwaar
  Blok 1 Als uw situatie ontspoort
  Blok 2 Draagkracht en draaglast
  Blok 3 Meer in balans
 • Les 2 – De stress loopt te hoog op
  Blok 1 Stress
  Blok 2 Signalen van stress
  Blok 3 Herstel
 • Les 3 – Omgaan met verlies
  Blok 1 Informatie over verlies
  Blok 2 Omgaan met verlies
  Blok 3 Wat helpt om door te gaan
 • Les 4 – Zorgen voor uzelf
  Blok 1 Communicatie
  Blok 2 Sociale steun
  Blok 3 Terugkijken
 • Afsluiting en evaluatie
  Blok 1 Hoe zwaar voelt u zich belast?
  Blok 2 Wat heeft de cursus u opgeleverd?
  Blok 3 Evaluatie
Scroll to top