U bent hier:   > > > Bezwaar extra inkomensafhankelijke huurverhoging

Bezwaar extra inkomensafhankelijke huurverhoging

  01 05 2019 in "Mantelzorg" • door Mantelzorg & Meer, bron Rijksoverheid

Bezwaar maken tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging als gehandicapte of chronisch zieke: hoe doe ik dat?

Mantelzorg & Meer krijgt  vele vragen van mantelzorgers en degenen die zij verzorgen over dit onderwerp. In dit artikel meer informatie wat u kunt doen. 

Mogelijk bezwaar

Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van uw sociale huurwoning. Bijvoorbeeld als u minstens een jaar lang 10 uur per week thuis verpleging krijgt.

Voorwaarden bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet u voldoen aan een van de volgende voorwaarden.

U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
  • een nog geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).

Bezwaar indienen

Bezwaar indienen doet u bij uw verhuurder. Daarmee kunt u de huurverhoging beperken tot maximaal 4,1%. Lees verder over bezwaar maken tegen huurverhoging: hoe doe ik dat?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/gehandicapte-chronisch-zieke-bezwaar-tegen-extra-inkomensafhankelijke-huurverhoging