U bent hier:   > > > Training Ontspoorde mantelzorg

Training Ontspoorde mantelzorg

  28 11 2017 in "Expertise" • door Mantelzorg & Meer

Training Ontspoorde mantelzorg

Dit najaar zijn zo’n zestig professionals getraind in het kader van het project Ontspoorde Mantelzorg. Margot van de Pol, projectleider bij Mantelzorg & Meer, vertelt hierover.

“Gerda Roos van trainingsbureau Harten 3 trainde de professionals in signaleren, actie ondernemen en de stappen van de Meldcode. In een training van drie uur leerde zij de deelnemers hoe zij het beste signalen van overbelaste mantelzorgers kunnen herkennen,  en op welke manier de eigen belevingswereld meespeelt in hoe je naar anderen kijkt. Zij wees op het belang van doorvragen op een situatie, en welke stappen er te zetten zijn na het opvangen van signalen.”

Groepsdynamiek

“In totaal zijn er vijf trainingen georganiseerd. Naast de nodige theorie gingen de groepjes uiteen met een opdracht.  Iedere groepsdynamiek was weer anders, van interactieve discussies tot aandachtig luisteren naar de trainer. Ook de samenstelling van de groepen liepen uiteen: van casemanagers dementie, tot wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners huisartsen (poh’ers). Zij brachten veel verschillende casussen in, die vanuit verschillende hoeken werden bekeken.”

Positief

De reacties van de deelnemers waren positief! “Door deze training heb ik alles weer goed kunnen opfrissen en weet ik hoe ik het beste het gesprek aan kan gaan”.

Vrijwilligers

“Volgend jaar staan er trainingen voor vrijwilligers op de planning. Zo willen wij aandacht vragen voor ontspoorde mantelzorg en een groter bewustzijn creëren over dit onderwerp,” legt Margot tot slot uit.