Mantelkracht verschenen

Afgelopen week is  de eerste regionale editie van van Mantelkracht verschenen. Mantelkracht is het magazine van koepelorganisatie MantelzorgNL. In deze regionale editie heeft Mantelzorg & Meer eigen pagina’s. Tot afgelopen jaar maakte Mantelzorg & Meer altijd zelf een jaarmagazine met artikelen, maar nu hebben we besloten om mee te liften op dit landelijke magazine.

In dit magazine vind je onder andere de volgende informatie van Mantelzorg & Meer:

  • jaaroverzicht met onze cursussen en groepsbijeenkomsten,
  • een interview met onze consulent jonge mantelzorgers, Marilou,
  • een interview met Astrid en Shirley van de Cliëntenraad van de MEEr-groep

Op de landelijke pagina’s in dat magazine staan uiteraard ook veel interessante interviews en weetjes voor mantelzorgers.

Uiteraard zijn alle artikelen in dit magazine ook interessant voor MEE-medewerkers, maar vooral het interview met twee leden van onze cliëntenraad geeft een goed beeld van hoe de cliëntenraad van de MEEr-groep werkt en wat ze doen.

Mantelkracht verschijnt drie keer per jaar maar voorlopig komt er één keer per jaar een regionale editie.

Scroll to top