U bent hier:   Home   >   Klachtenreglement

Heeft u een klacht? Zeg het ons!

Mantelzorg & Meer  wil u altijd zorgvuldig en goed van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Dat kan gaan over (een van) onze medewerkers of over onze manier van werken.  

Bespreek uw klacht zo snel mogelijk

Als u een klacht heeft, blijf er dan niet mee zitten maar praat er met iemand over. Bespreek uw klacht zo snel mogelijk met de medewerker van Mantelzorg & Meer waar u contact mee heeft. Een gesprek kan al voldoende zijn om een klacht te verhelpen. Misschien wilt u uw klacht liever niet bespreken met de medewerker van Mantelzorg & Meer waar u contact mee heeft. Dan kunt u terecht bij de manager van de medewerker.

Klachtencommissie Mantelzorg & Meer

Bent u na het gesprek met de medewerker van Mantelzorg & Meer en de manager nog steeds niet tevreden? Of heeft het gesprek niet kunnen leiden tot een goede oplossing? Dien dan uw klacht in bij de klachtencommissie van Mantelzorg & Meer. De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen. Zij zijn dus niet werkzaam bij Mantelzorg & Meer. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij: 

Externe klachtencommissie Stichting MEEr-groep
t.a.v. de ambtelijk secretaris, mevr. Mr. J.P.A. van der Ham
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem

T 0183-682829
E klachtencommissiemeer-groep@cbkz.nl

Werkwijze klachtencommissie

Na het indienen van uw klacht krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie komt bij elkaar om uw klacht te bespreken. Daarna wordt u uitgenodigd om uw klacht in een gesprek uit te leggen. U kunt dan precies vertellen wat er volgens u verkeerd is gegaan. De klachtencommissie spreekt ook met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft.

Binnen zes weken nadat u uw klacht heeft ingediend, brengt de klachtencommissie een advies uit. In dit advies staat welke maatregelen er genomen kunnen worden om tot een oplossing te komen. Dit advies gaat naar de directie van Mantelzorg & Meer. U ontvangt een kopie van dit advies.

De directie neemt binnen vier weken na ontvangst van het advies een definitieve beslissing, waarvan u direct op de hoogte wordt gebracht. Hiermee is de behandeling van de klacht afgerond. De klachtenprocedure duurt in totaal ongeveer twee en een halve maand.

In dit klachtenreglement leest u hoe de commissie ingeschakeld kan worden en hoe zij tot een oordeel komt.