Maak het verschil voor overbelaste mantelzorgers

U speelt een cruciale rol in het (h)erkennen van mantelzorgers en het signaleren van eventuele ondersteuningsbehoeften. U heeft immers een duurzame relatie met de naasten van uw patiënten en bent vaak de eerst betrokkene bij de zorg.

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en zelf gezondheidsklachten krijgen, is aandacht voor de mantelzorgers cruciaal. De zorgvrager heeft er veel baat bij als er een stabiel netwerk is van informele en formele zorg. Bent u al bekend met de Toolkit Mantelzorg en (over)belasting? Hierin staan ook tips en een stappenplan om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorg & Meer is uw expertisepartner, ook bij individuele casuïstiek.

Mantelzorg & Meer ondersteunt mantelzorgers in Amstelland op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan emotionele ondersteuning, het regelen van overname van zorgtaken, het aanvragen van regelingen en voorzieningen, de inzet van respijtzorg en een uitgebreid aanbod van gespreksgroepen en cursussen (zoals mindfulness). Kijk op onze website voor alle actuele activiteiten.

Lees ook onze nieuwsbrief voor professionals.

Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief (2 à 3 x per jaar)? Of wilt u meer weten over wat wij samen kunnen betekenen voor mantelzorgers?
Scroll to top