Cultuursensitieve ondersteuning voor mantelzorgers

Veel schrijnende situaties komen pas laat aan het licht en de huisarts is dan soms de enige of eerste die contact heeft. Doorvragen naar eventuele overbelasting bij mantelzorgers van een patiënt kan hét verschil maken.

Een praktijkondersteuner van de huisarts neemt contact op met Mantelzorg & Meer over een zorgelijke gezinssituatie. Vader heeft vergevorderde dementie, moeder is fulltime mantelzorger een voelt zich overbelast. Ze is binnenkort zelf een aantal weken uit de roulatie vanwege een ingreep in het ziekenhuis. De druk op hun dochter van begin twintig is groot.

Ze werkt veel naast een fulltime studie om te ondersteunen bij het gezinsinkomen. Ouders spreken geen Nederlands, waardoor al het regel- en uitzoekwerk en het contact met instanties op de schouders van de dochter terechtkomt. Een opname van vader lijkt misschien voor de hand liggend, maar sluit niet aan bij de wensen van de familie. Vanuit hun culturele achtergrond vinden zij het belangrijk om als familie de zorg te dragen. Er is verder nog geen professionele hulp.

Onze mantelzorgconsulent schakelt meteen met de mantelzorgmakelaar en samen met dochter maken ze een plan.

De consulent sluit aan bij de beleefwereld bij de jonge mantelzorger en kijkt waar ze het meest bij ondersteunt kan worden. Ze houdt nu heel veel ballen in de lucht en die combinatie is onhoudbaar en gaat ten koste van haar eigen gezondheid. Haar studie staat onder druk en dat zorgt voor veel stress bij de jonge student. De student en consulent gaan in gesprek met de opleiding. Op basis van mantelzorg is er best wel wat mogelijk bij de opleiding om de druk af te laten nemen en zo wat meer rust en ruimte te creëren.

De mantelzorgmakelaar ondersteunt bij regelzaken voor vader, om zo de dochter te ontlasten. Er wordt gekeken of een vergoeding vanuit het PGB mogelijk is. De dochter wordt in contact gebracht met een vrijwilliger van het financieel café om de mogelijkheden voor toeslagen te onderzoeken.

Via een casemanager, die dezelfde taal spreekt, wordt thuiszorg geregeld. Via de zorgverzekering worden nog wat hulpmiddelen ingezet om vader te kalmeren, zodat moeder en dochter een betere nachtrust krijgen.

De samenwerking tussen de mantelzorger en de professionals verloopt goed, iedereen doet wat mogelijk is en de lijntjes zijn kort. Na zorgvuldig informeren en afwegen kiest de familie er toch voor om een Wlz aan te vragen voor een opname van vader. De mantelzorgconsulent onderhoudt het contact met dochter voor emotionele ondersteuning. De jonge mantelzorger voelt zich erkend, gezien en staat er niet meer alleen voor. Ook ontmoet zij andere jonge mantelzorgers bij activiteiten van Mantelzorg & Meer. Een moment van herkenning en tijd voor zichzelf.

Wist u al dat er jaarlijks een Week voor Jonge Mantelzorgers wordt georganiseerd?

Scroll to top